Aanmeldformulier Huisartsorganisatie

Aan te melden organisaties

Alleen Huisartsendienstenstructuren, zorggroepen, eerstelijns diagnostische centra en gezondheidscentra moeten zich via deze pagina aanmelden. Maatschappen van huisartsen hoeven zich niet aan te melden, omdat elke individuele huisarts in de maatschap zich dient aan te melden.


Aansluittarieven SGKE 2019

Let op: vanaf 1 januari 2019 is SKGE btw-plichtig. In onderstaand overzicht treft u eerst het tarief exclusief, vervolgens inclusief btw aan.

 

SKGE biedt een tweetal soorten abonnementen aan:

1.    Het abonnement “Geschillen” houdt de aansluiting bij de geschilleninstantie in. Het bij het abonnement behorende tarief is inclusief de behandeling van een tweetal geschillen per kalenderjaar. Mocht sprake zijn van meer dan twee geschillen dan wordt een bedrag van € 500 (€ 605 incl. btw) per geschil extra in rekening gebracht.

2.    Het abonnement “Klachten en Geschillen” houdt, naast de aansluiting bij de geschilleninstantie conform abonnement 1, de aansluiting bij een klachtenfunctionaris SKGE in.

 Huisartsen:

         1. Geschillen:

                  * LHV-lid:                € 95,04 (€ 115 incl. btw)

                  * Geen lid LHV:       € 103,31 (€ 125 incl. btw)

         2. Klachten en Geschillen:

                   * LHV-lid:                € 111,57 (€ 135 incl. btw)

                   * Geen lid LHV:       € 123,97 (€ 150 incl. btw)

Het tarief abonnement 2 is (naast het bepaalde omtrent het aantal te behandelen geschillen (2) op grond van abonnement 1) inclusief de behandeling van een onbeperkt aantal klachten door de klachtenfunctionaris per kalenderjaar.

 

Huisartsendienstenstructuur (HDS):

1Geschillen:

* minder dan 100.000 patiënten:                       € 194,21 (€ 235 incl. btw)

* tussen de 100.000 en 150.000 patiënten:      € 252,07 (€ 305 incl. btw)

* meer dan 150.000 patiënten:                           € 309,92 (€ 375 incl. btw)

 

2. Klachten en Geschillen:

conform de voorwaarden en tarieven abonnement Geschillen. Daarnaast wordt voor de aansluiting bij de klachtenfunctionaris, op het moment dat sprake is van een klacht, € 50 (€ 60,50 incl. btw) per uur klachtbehandeling in rekening gebracht. Gemiddeld is 1,5 tot 2 uur nodig voor de behandeling van een klacht.

 

Zorggroepen en Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC):

 1. Geschillen: € 95,04 (€ 115 incl. btw)

  2. Klachten en Geschillen: conform de tarieven en voorwaarden abonnement Geschillen. Daarnaast wordt voor de aansluiting bij de klachtenfunctionaris, op het moment dat sprake is van een klacht, € 50 (€ 60,50 incl. btw) per uur klachtbehandeling in rekening gebracht. Gemiddeld is 1,5 tot 2 uur nodig voor de behandeling van een klacht.

 

Gezondheidscentra:

1. Geschillen: er wordt een staffel gehanteerd, gerelateerd aan het aantal zorgverleners in loondienst van het gezondheidscentrum:

* geen zorgverleners:                    € 95,04 (€ 115 incl. btw)

* 1 tot 5 zorgverleners:                 € 231,40 (€ 280 incl. btw)

* 5 tot 10 zorgverleners:               € 326,45 (€ 395 incl. btw)

* 10 tot 20 zorgverleners:             € 652,89 (€ 790 incl. btw)

* 20 tot 30 zorgverleners:             € 747,93 (€ 905 incl. btw)

* 30 tot 40 zorgverleners:             € 842,98 (€ 1.020 incl. btw)

* 40 tot 50 zorgverleners:             € 938,02 (€ 1.135 incl. btw)

* 50 tot 60 zorgverleners:             € 1.033,06 (€ 1.250 incl. btw)

* 60 tot 75 zorgverleners:             € 1.128,10 (€ 1.365 incl. btw)

* 75 tot 100 zorgverleners:           € 1.223,14 (€ 1.480 incl. btw)

* 100 tot 150 zorgverleners:         € 1.318,18 (€ 1.595 incl. btw)

* meer dan 150 zorgverleners:     € 1.413,22 (€ 1.710 incl. btw)

Let op: ook hier geldt dat bij meer dan 2 geschillen (gerekend in totaliteit) per kalenderjaar een bedrag van € 500 (€ 605 incl. btw) per geschil extra in rekening wordt gebracht.

 

2. Klachten en Geschillen:

* tot 50 zorgverleners (in loondienst), per zorgverlener (persoon) € 111,57 (€ 135 incl. btw)

Let op: bij meer dan twee geschillen (gerekend per zorgverlener) per kalenderjaar wordt een bedrag van € 500 (€ 605 incl. btw) per geschil extra in rekening gebracht.

* Bij meer dan 50 zorgverleners (in loondienst) kan het gezondheidscentrum een keuze maken om een bijdrage te betalen per zorgverlener van € 111,57 (€ 135 incl. btw) of om daadwerkelijk de klachten en geschillen te betalen die in een kalenderjaar worden behandeld, zie hieronder: 

Voor de klachtbehandeling wordt € 50 (€ 60,50 incl. btw) per uur in rekening gebracht. Gemiddeld is 1,5 tot 2 uur nodig voor de behandeling van een klacht.

Per geschil wordt € 1.850 (€ 2.238,50 incl. btw) in rekening gebracht. 


Aansluittarieven SGKE 2020

SKGE biedt een tweetal soorten abonnementen aan:

 1.   Het abonnement “Geschillen” houdt de aansluiting bij de geschilleninstantie in. Het bij het abonnement behorende tarief is inclusief de behandeling van een tweetal         geschillen per kalenderjaar. Mocht sprake zijn van meer dan twee geschillen dan wordt een bedrag van € 500 (€ 605 incl. btw) per geschil extra in rekening gebracht.

2.    Het abonnement “Klachten en Geschillen” houdt, naast de aansluiting bij de geschilleninstantie conform abonnement 1, de aansluiting bij een klachtenfunctionaris             SKGE in.

Het tarief abonnement 2 is (naast het bepaalde omtrent het aantal te behandelen geschillen (2) op grond van abonnement 1) inclusief de behandeling van een onbeperkt aantal klachten door de klachtenfunctionaris per kalenderjaar.

 

Huisartsendienstenstructuur (HDS):

1.    Geschillen:

 • minder dan 100.000 patiënten:                        € 181,82 (€ 220 incl. btw)
 • tussen de 100.000 en 150.000 patiënten:       € 239,67 (€ 290 incl. btw)
 • meer dan 150.000 patiënten:                            € 297,52 (€ 360 incl. btw)

 

2. Klachten en Geschillen:

conform de voorwaarden en tarieven abonnement Geschillen. Daarnaast wordt voor de aansluiting bij de klachtenfunctionaris, op het moment dat sprake is van een klacht, € 50 (€ 60,50 incl. btw) per uur klachtbehandeling in rekening gebracht. Gemiddeld is 1,5 tot 2 uur nodig voor de behandeling van een klacht.

  


Zorggroepen en Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC):

1.      Geschillen: € 82,64 (€ 100 incl. btw)

2.      Klachten en Geschillen:

conform de tarieven en voorwaarden abonnement Geschillen. Daarnaast wordt voor de aansluiting bij de klachtenfunctionaris, op het moment dat sprake is van een klacht, € 50 (€ 60,50 incl. btw) per uur klachtbehandeling in rekening gebracht. Gemiddeld is 1,5 tot 2 uur nodig voor de behandeling van een klacht.

 

 Gezondheidscentra:

1.      Geschillen: er wordt een staffel gehanteerd, gerelateerd aan het aantal zorgverleners in loondienst van het gezondheidscentrum:

 •  geen zorgverleners:                   € 82,64 (€ 100 incl. btw)
 • 1 tot 5 zorgverleners:                 € 202,48 (€ 245 incl. btw)
 • 5 tot 10 zorgverleners:               € 293,39 (€ 355 incl. btw)
 • 10 tot 20 zorgverleners:             € 586,78 (€ 710 incl. btw)
 • 20 tot 30 zorgverleners:             € 677,69 (€ 820 incl. btw)
 • 30 tot 40 zorgverleners:             € 768,60 (€ 930 incl. btw)
 • 40 tot 50 zorgverleners:             € 859,50 (€ 1.040 incl. btw)
 • 50 tot 60 zorgverleners:             € 950,41 (€ 1.150 incl. btw)
 • 60 tot 75 zorgverleners:             € 1.041,32 (€ 1.260 incl. btw)
 • 75 tot 100 zorgverleners:           € 1.132,23 (€ 1.370 incl. btw)
 • 100 tot 150 zorgverleners:         € 1.223,14 (€ 1.480 incl. btw)
 • meer dan 150 zorgverleners:     € 1.314,05 (€ 1.590 incl. btw)

Let op: ook hier geldt dat bij meer dan 2 geschillen (gerekend in totaliteit) per kalenderjaar een bedrag van € 500 (€ 605 incl. btw) per geschil extra in rekening wordt gebracht.

 

2.      Klachten en Geschillen:

 tot 50 zorgverleners (in loondienst), per zorgverlener (persoon) € 99,17 (€ 120 incl. btw)

Let op: bij meer dan twee geschillen (gerekend per zorgverlener) per kalenderjaar wordt een bedrag van € 500 (€ 605 incl. btw) per geschil extra in rekening gebracht.

Bij meer dan 50 zorgverleners (in loondienst) kan het gezondheidscentrum een keuze maken om een bijdrage te betalen per zorgverlener van € 99,17 (€ 120 incl. btw) of om daadwerkelijk de klachten en geschillen te betalen die in een kalenderjaar worden behandeld. Voor de klachtbehandeling wordt € 50 (€ 60,50 incl. btw) per uur in rekening gebracht. Gemiddeld is 1,5 tot 2 uur nodig voor de behandeling van een klacht. Per geschil wordt € 1.850 (€ 2.238,50 incl. btw) in rekening gebracht. 

Persoonsgegevens

Correspondentiegegevens

Praktijkgegevens

Deelname

Opmerking