Aanmeldformulier Huisartsenorganisatie

Aan te melden organisaties

Alleen Huisartsendienstenstructuren, zorggroepen, eerstelijns diagnostische centra en gezondheidscentra moeten zich via deze pagina aanmelden. Maatschappen van huisartsen hoeven zich niet aan te melden, omdat elke individuele huisarts in de maatschap zich dient aan te melden.

Tarieven

Huisartsendienstenstructuur (HDS)
Geschilleninstantie
Minder dan 100.000 patiënten:                                 € 240,-
Tussen de 100.000 en 150.000 patiënten:               € 310,-
Meer dan 150.000 patiënten:                                     € 380,-

Klachten en geschilleninstantie
Conform tarieven bij aansluiting geschilleninstantie. Daarnaast wordt voor de klachtafhandeling € 50,- per uur in rekening gebracht. Gemiddeld is 1,5 tot 2 uur voor een klachtbemiddeling nodig.
Bij meer dan 2 geschillen per kalenderjaar wordt een bedrag van € 500 per geschil extra in rekening gebracht.

Zorggroepen en Eerstelijns diagnostische centra (EDC)
Geschilleninstantie                                                       €120,-

Klachten en geschilleninstantie:
Conform tarieven bij aansluiting geschilleninstantie. Daarnaast wordt voor de klachtafhandeling € 50,- per uur in rekening gebracht. Gemiddeld is 1,5 tot 2 uur voor een klachtbemiddeling nodig.
Bij meer dan 2 geschillen per kalenderjaar wordt een bedrag van € 500 per geschil extra in rekening gebracht.

Gezondheidscentra
Geschilleninstantie

Er wordt een staffel gehanteerd, gerelateerd aan het aantal huisartsen (personen) in loondienst van de entiteit (gezondheidscentrum):

 • Geen huisartsen:                                               € 120
 • 1 tot 5 huisartsen:                                             € 285
 • 5 tot 10 huisartsen:                                           € 425
 • 10 tot 20 huisartsen:                                         € 850
 • 20 tot 30 huisartsen:                                         € 990
 • 30 tot 40 huisartsen:                                      € 1.130
 • 40 tot 50 huisartsen:                                      € 1.270
 • 50 tot 60 huisartsen:                                      € 1.410
 • 60 tot 75 huisartsen:                                      € 1.550
 • 75 tot 100 huisartsen:                                    € 1.690
 • 100 tot 150 huisartsen:                                  € 1.830
 • Meer dan 150 huisartsen:                              € 1.970

Bij meer dan 2 geschillen (gerekend in totaliteit) per kalenderjaar wordt een bedrag van € 500 per geschil extra in rekening gebracht.

Klachten en geschilleninstantie

 • Tot 50 huisartsen (in dienst), per huisarts (persoon):       € 140

Bij meer dan 2 geschillen (gerekend per huisarts) per kalenderjaar wordt een bedrag van € 500 per geschil extra in rekening gebracht.

 • Bij meer dan 50 huisartsen (personen) in dienst kan het gezondheidscentrum een keuze maken om een bijdrage te betalen per huisarts van €140,- of om daadwerkelijk de klachten en geschillen te betalen die in een jaar worden behandeld. Voor de klachtafhandeling wordt € 50,- per uur in rekening gebracht. Gemiddeld is 1,5 tot 2 uur voor een klachtbemiddeling nodig. Per geschil wordt € 1.850,- in rekening gebracht. de inschrijving van het gezondheidscentrum bedraagt in dit geval € 120,-.

Persoonsgegevens

Correspondentiegegevens

Praktijkgegevens

Deelname

Opmerkingen