Aanmeldformulier Huisartsenorganisatie

Aan te melden organisaties

Alleen Huisartsendienstenstructuren, zorggroepen, eerstelijns diagnostische centra en gezondheidscentra moeten zich via deze pagina aanmelden. Maatschappen van huisartsen hoeven zich niet aan te melden, omdat elke individuele huisarts in de maatschap zich dient aan te melden.


Aansluittarieven SGKE 2018

SKGE biedt een tweetal soorten abonnementen aan:

1.    Het abonnement “Geschillen” houdt de aansluiting bij de geschilleninstantie in. Het bij het abonnement behorende tarief is inclusief de behandeling van een tweetal              geschillen per kalenderjaar. Mocht sprake zijn van meer dan twee geschillen dan wordt een bedrag van € 500 per geschil extra in rekening gebracht.

2.    Het abonnement “Klachten en Geschillen” houdt, naast de aansluiting bij de geschilleninstantie conform abonnement 1, de aansluiting bij een klachtenfunctionaris                  SKGE in.

 

Huisartsen:

1. Geschillen:

          * LHV-lid:                € 120

          * Geen lid LHV:       € 130

2. Klachten en Geschillen:

            * LHV-lid:                € 140

            *Geen lid LHV:       € 155

Het tarief abonnement 2 is (naast het bepaalde omtrent het aantal te behandelen geschillen (2) op grond van abonnement 1) inclusief de behandeling van een onbeperkt aantal klachten door de klachtenfunctionaris per kalenderjaar.

 

Huisartsendienstenstructuur (HDS):

1.    Geschillen:

             - minder dan 100.000 patiënten:                            € 240

              - tussen de 100.000 en 150.000 patiënten:          € 310

               - meer dan 150.000 patiënten:                              € 380

2.     Klachten en Geschillen: conform de voorwaarden en tarieven abonnement Geschillen. Daarnaast wordt voor de aansluiting bij de klachtenfunctionaris, op het                        moment dat sprake is van een klacht, € 50 per uur klachtbehandeling in rekening gebracht. Gemiddeld is 1,5 tot 2 uur nodig voor de behandeling van een klacht.

 

Zorggroepen en Eerstelijns Diagnostische Centra (EDC):

1.    Geschillen:  € 120

2.    Klachten en Geschillen: conform de tarieven en voorwaarden abonnement Geschillen. Daarnaast wordt voor de aansluiting bij de klachtenfunctionaris, op het moment          dat sprake is van een klacht, € 50 per uur klachtbehandeling in rekening gebracht. Gemiddeld is 1,5 tot 2 uur nodig voor de behandeling van een klacht.

 

Gezondheidscentra:

1.    Geschillen: er wordt een staffel gehanteerd, gerelateerd aan het aantal zorgverleners in loondienst van het gezondheidscentrum:

* geen zorgverleners:                         € 120

* 1 tot 5 zorgverleners:                       € 285

* 5 tot 10 zorgverleners:                     € 425

* 10 tot 20 zorgverleners:                   € 850

* 20 tot 30 zorgverleners:                   € 990

* 30 tot 40 zorgverleners:                € 1.130

* 40 tot 50 zorgverleners:                € 1.270

* 50 tot 60 zorgverleners:                 € 1.410

* 60 tot 75 zorgverleners:                 € 1.550

* 75 tot 100 zorgverleners:               € 1.690

* 100 tot 150 zorgverleners:             € 1.830

 * meer dan 150 zorgverleners:       € 1.970

Let op: ook hier geldt dat bij meer dan 2 geschillen (gerekend in totaliteit) per kalenderjaar een bedrag van € 500 per geschil extra in rekening wordt gebracht


2. Klachten en Geschillen

* tot 50 zorgverleners (in loondienst), per zorgverlener (persoon) € 140

Let op: bij meer dan twee geschillen (gerekend per zorgverlener) per kalenderjaar wordt een bedrag van € 500 per geschil extra in rekening gebracht.

* Bij meer dan 50 zorgverleners (in loondienst) kan het gezondheidscentrum een keuze maken om een bijdrage te betalen per zorgverlener van € 140 of om             daadwerkelijk de klachten en geschillen te betalen die in een kalenderjaar worden behandeld. Voor de klachtbehandeling wordt € 50 per uur in rekening                 gebracht. Gemiddeld is 1,5 tot 2 uur nodig voor de behandeling van een klacht. Per geschil wordt € 1.850 in rekening gebracht. 

Persoonsgegevens

Correspondentiegegevens

Praktijkgegevens

Deelname

Opmerkingen