Een klacht indienen


Heeft u een klacht over uw huisarts? Vul dan onderstaand formulier volledig in en verzend het. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling van uw klacht. SKGE behandelt alleen klachten jegens huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra of zorggroepen, die zijn aangesloten bij SKGE. Mocht, na ontvangst van het door u ingevulde klachtformulier blijken dat uw huisarts (of huisartsvoorziening) niet is aangesloten bij de SKGE, dan zal de SKGE u hieromtrent berichten. Voordat u een klacht indient adviseren wij u om eerst zelf de klacht met de huisarts te bespreken.

Na ontvangst van uw klachtformulier neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. Wilt u zelf een kopie van uw klacht voor uw eigen administratie maak dan voor u de klacht indient een kopie door middel van het kopiëren van het formulier. Uw klacht wordt behandeld zoals beschreven in de Klachtenregeling SKGE.

Wij verzoeken u bij de omschrijving van de klacht in het kort vertellen wat u de huisarts verwijt. De klachtenfunctionaris belt u binnen een week. U krijgt dan de gelegenheid om uw klacht verder toe te lichten. Eventuele bijlagen bij uw klacht kunt u ons op een later moment, in overleg met de klachtenfunctionaris, toezenden.

Door het indienen van de klacht geeft u toestemming aan:
• SKGE om informatie over de klacht uit te wisselen met de huisarts.
• De huisarts om informatie in relatie met de klacht te delen met SKGE.
• SKGE om de klachtbrief door te sturen naar de huisarts.


Klachtenformulier

Gegevens Klager

Patiëntgegevens

Gegevens huisarts

Klacht

Uw klacht gaat over:

Heeft u de klacht besproken