Klacht indienen


Heeft u een klacht over uw huisarts? Vul dan onderstaand formulier volledig in en verzend het. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling van uw klacht. Uw klacht wordt behandeld zoals beschreven in het model klachtenregeling.

Let op: SKGE behandelt alleen klachten jegens huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra of zorggroepen, die zijn aangesloten bij SKGE.

Mocht, na ontvangst van het door u ingevulde klachtformulier blijken dat uw huisarts (of huisartsvoorziening) niet is aangesloten bij de SKGE, dan zal de SKGE u hieromtrent berichten.

Voordat u een klacht indient bij de SKGE adviseren wij u om eerst zelf de klacht met de huisarts te bespreken.

Na ontvangst van uw klachtformulier neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. 

Let op: wilt u zelf een kopie van uw klacht voor uw eigen administratie maak dan voor u de klacht indient een kopie dmv kopiëren van het formulier. 

Wilt u bij de omschrijving van de klacht in het kort vertellen wat u de huisarts verwijt. De klachtenfunctionaris belt u binnen een week. U krijgt dan de gelegenheid om uw klacht verder toe te lichten. 

Door het indienen van de klacht geeft u SKGE toestemming om informatie over de klacht uit te wisselen met de huisarts. Tevens geeft u de huisarts toestemming om informatie in relatie met uw klacht te delen met SKGE.

Persoonsgegevens

Patiëntgegevens

Gegevens huisarts

Klacht

Uw klacht gaat over:

Heeft u de klacht besproken