Een geschil indienen

Is uw klacht over uw huisarts of apotheek, ook met hulp van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid verholpen? U heeft de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg of openbare apotheken. Uw klacht wordt dan een geschil. Om een geschil in te dienen, vult u het formulier in. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling van uw geschil.

Voor het indienen van een geschil zijn griffierechten verschuldigd. Deze zijn: 

€ 50

bij een geschil indienen geen vordering tot schadevergoeding wordt ingediend

€ 75

bij een geschil met een vordering tot € 1.000

€ 100

bij een geschil met een vordering van € 1.000 tot € 5.000

€ 125

bij een geschil met een vordering van € 5.000 en hoger

Let op: SKGE behandelt alleen geschillen jegens huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra, zorggroepen, of openbare apotheken. Mocht, na ontvangst van het door u ingevulde geschilformulier blijken dat uw huisarts, huisartsenvoorziening of openbare apotheek niet is aangesloten bij de SKGE, dan zal de SKGE u hieromtrent berichten.

Geschilformulier

Gegevens klager

Adres

Dient u de klacht in voor iemand anders, vul dan gegevens van de patiënt in onder het kopje "Patiënt gegevens" . 

Indien u niet klaagt namens u zelf maar namens een ander (patiënt)

Dient een klacht in namens: (let op: na ontvangst en registratie van de klacht zal SKGE de patiënt mogelijk verzoeken om een machtiging te ondertekenen):

Patiënt gegevens

Gegevens zorgaanbieder

Klacht

Is uw klacht door een

Als ja: heeft u een oordeel/eindreactie van de

Na registratie van uw geschil zal de ambtelijk secretaris deze bij u opvragen. Dit geldt ook voor overige stukken. 

 

Let op: de mogelijke uitspraak in uw geschil is een juridisch bindende uitspraak. U kunt niet in hoger beroep of naar een civiele rechter met hetzelfde geschil. De bepalingen uit het geschillenreglement skge (huisartsenzorg of openbare apotheken) zijn van toepassing. Deze vindt u op onze website onder "over skge, documenten". Nadere informatie staat ook in onze brochure die u ook vindt bij "over skge, documenten". 

Hoe bent u bij SKGE