SKGE 
Jaarverslag 2019


Voorwoord

Jiske Prinsen
Directeur SKGE


Lees verder >

SKGE 
Jaar
verslag
2019


Voorwoord

Jiske Prinsen
Directeur SKGE

Lees verder >


Jaarcijfers
Klachten &
Geschillen

Lees verder >


'Mensen
hebben een
indrukwekkend
vermogen tot
vergeving'


Willem Bijleveld
Huisarts in Nijmegen


Lees verder >'Hoe kunnen
we het nog
beter doen?'


Kees Roodenburg,
lid raad van toezicht
SKGE


Lees verder >Financiële
verantwoording

Lees verder >


Samen
werken aan
kwaliteit


Analyse van de
uitspraken


Lees verder >

Samen
werken aan
kwaliteit
Analyse van de
uitspraken


Lees verder >


Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018
5601 KA Eindhoven


088 0229100
Maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 17.00 uur.