Een klacht of een geschil. Hoe gaat u daar mee om?



Klacht openbare apotheek


Heeft u een klacht over uw apotheek? Klik hier voor meer informatie.


Met een goede klachtenregeling proberen we klachten
op te lossen vóór ze een geschil worden. En zo doen we dat:

      




  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl