geen 

Een klacht of een geschil. Hoe gaat u daar mee om?Geschil huisartsenzorg


Is uw klacht over uw huisarts, ook, met hulp van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid verholpen? U heeft de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Uw klacht wordt dan een geschil. Meer over de behandeling van een geschil vindt u in het geschillenreglement huisartsenzorg. Om een geschil in te dienen, vult u via de optie "indienen geschil" het formulier in. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling van uw geschil.

Voor het indienen van een geschil zijn griffierechten verschuldigd. Deze zijn:

  • € 50 bij een geschil indien geen vordering tot schadevergoeding wordt ingediend
  • € 75 bij een geschil met een vordering tot € 1.000
  • € 100 bij een geschil met een vordering van € 1.000 tot € 5.000
  •  € 125 bij een geschil met een vordering van € 5.000 en hoger

Let op: SKGE behandelt alleen geschillen jegens huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra of zorggroepen.

Mocht, na ontvangst van het door u ingevulde geschilformulier blijken dat uw huisarts (of huisartsenvoorziening) niet is aangesloten bij de SKGE, dan zal de SKGE u hieromtrent berichten.

     

Met een goede klachtenregeling proberen we klachten
op te lossen vóór ze een geschil worden. En zo doen we dat:

      
  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl