Een klacht of een geschil. Hoe gaat u daar mee om?Heeft u een klacht over uw huisarts? Vul dan onderstaand formulier volledig in en verzend het. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling van uw klacht.

Uw klacht wordt behandeld zoals beschreven in het model klachtenregeling.

Let op: SKGE behandelt alleen klachten jegens huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra of zorggroepen, die zijn aangesloten bij SKGE.

Mocht, na ontvangst van het door u ingevulde klachtformulier blijken dat uw huisarts (of huisartsvoorziening) niet is aangesloten bij de SKGE, dan zal de SKGE u hieromtrent berichten.

Voordat u een klacht indient bij de SKGE adviseren wij u om eerst zelf de klacht met de huisarts te bespreken.

Na ontvangst van uw klachtformulier neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. 

Let op: wilt u zelf een kopie van uw klacht voor uw eigen administratie maak dan voor u de klacht indient een kopie dmv kopiëren van het formulier. 


Wilt u bij de omschrijving van de klacht in het kort vertellen wat u de huisarts verwijt. De klachtenfunctionaris belt u binnen een week. U krijgt dan de gelegenheid om uw klacht verder toe te lichten. 
  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl