Een klacht of een geschil. Hoe gaat u daar mee om?De klachtenprocedure en de klachtenregeling


Voor meer informatie over de klachtbemiddeling openbare apotheken klikt u hier.


     

De geschillenprocedure en het geschillenreglement


Mocht de klachtbemiddeling van de klachtenfunctionaris ook niet lukken, dan kan de klager de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie openbare apotheken. De geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijke jurist (een (voormalig) rechter), een vertegenwoordiger namens de patiënten, een deskundige op het gebied van openbare apotheken en een ambtelijk secretaris. De geschillencommissie kan claims toekennen tot €25.000. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

In het geschillenreglement staan de regels voor de afhandeling van een geschil.


   

Met een goede klachtenregeling proberen we klachten
op te lossen vóór ze een geschil worden. En zo doen we dat:

     

      
  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl