Een klacht of een geschil. Hoe gaat u daar mee om?

Inschrijven bij SKGE betekent voldoen aan de Wkkgz

Per 1 januari 2017 bent u, in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), als huisarts of huisartsorganisatie verplicht om u in te schrijven bij een geschilleninstantie. Tevens dient u of uw instelling over een klachtenfunctionaris te beschikken. Huisartsen en huisartsorganisaties kunnen zich inschrijven bij SKGE, zodat u voldoet aan de Wkkgz. U heeft de keuze om deel te nemen aan alleen de geschilleninstantie of om naast de geschilleninstantie ook gebruik te maken van een klachtenfunctionaris. In het kader van de Wkkgz moet u over beiden beschikken.


De tarieven voor huisartsen en waarnemers in 2018 zijn:


Deelname aan geschilleninstantie
LHV lid:            € 120
Niet LHV lid:    € 130

Deelname aan geschilleninstantie en klachtenfunctionaris 
LHV lid:            € 140
niet LHV lid:    € 155

Nb. Bij meer dan twee geschillen in een kalenderjaar wordt € 500 per geschil in rekening gebracht.


Een nadere uitleg over de verschillende deelnames en de tarieven voor huisartsorganisaties vindt u hier.


U kunt aansluiten per 01-01, 01-04, 01-07 of 01-10

Als u ervoor kiest om geen toestemming automatische incasso te geven wordt jaarlijks een bedrag van € 5,-- administratiekosten in rekening gebracht. 


  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl