VERSLAGLEGGING

logo skge

Onze kennis teruggeven aan de samenleving: dat doen we niet alleen op het gebied van klachten en geschillen, maar ook als het over onze eigen organisatie gaat. In dit jaarverslag publiceren we traditiegetrouw de jaarrekening, maar laten we niet alleen de cijfers spreken. In interviews komen medewerkers, commissieleden en directie aan bod, die vanuit verschillende invalshoeken terugblikken op 2022 en reflecteren op hun rol. Het zijn krachtige, eerlijke verhalen, die rechtdoen aan een complexe werkelijkheid. Samen met de cijfers geven zij een goed beeld van waar wij staan én waar wij naartoe willen.

INTERVIEW COMMISSIELEDEN

‘Van ons wordt geen oplossing, maar een besluit gevraagd’

In de geschillencommissies buigen voorzitter en leden zich over de voorgelegde casus; ieder vanuit zijn eigen expertise, maar met een gezamenlijk besluit voor ogen. We vroegen drie commissieleden naar hun ervaringen.

RAPPORTAGE 2022

Jaarcijfers klachten en geschillen

Hoeveel vragen, klachten en geschillen kwamen in 2022 bij skge binnen en hoe werden zij afgehandeld? Dat 95% van de klachten kon worden afgesloten voordat het tot een geschil kwam, zegt iets over de meerwaarde van onze klachtenfunctionarissen.

INSPIRATIELUNCH  TEAM SKGE

Allemaal mensen-mensen

Verzamel skge-medewerkers rondom de lunchtafel, en het gesprek ontstaat vanzelf. Wat doen zij om onvrede om te buigen naar een oplossing en wat betekent dit voor de samenwerking? We vroegen hun naar het geheim van de smid…

RAPPORTAGE 2022

Financiële verantwoording

Als stichting draagt skge een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om daaraan te voldoen, moeten wij kunnen terugvallen op een gezonde financiële organisatie. Daarover leggen wij op een transparante manier verantwoording af.

NAWOORD JISKE PRINSEN

Meebewegen met de buitenwereld

De presentatie van ons jaarverslag gaat steevast gepaard met een moment van bezinning. Zo’n terugblik voelt als een soort tijdcapsule, die ons enerzijds wijst op al het werk dat is verzet, en anderzijds op de plannen die nog wachten op verwezenlijking.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener