logo skge

VERSLAGLEGGING

Meerwaarde voor onze samenleving: rondom klachten en geschillen proberen we elke dag daaraan een bijdrage te leveren. Ons jaarverslag is hét moment dat we samen met u stilstaan bij het jaar dat achter ons ligt. We publiceren traditiegetrouw onze jaarrekening maar laten niet alleen de cijfers spreken. 

In interviews laten we professionals aan het woord die vanuit verschillende invalshoeken terugblikken op het jaar dat achter ons ligt. Het zijn krachtige, eerlijke verhalen, die rechtdoen aan een complexe werkelijkheid. Samen met de inhoudelijke cijfers geven zij een goed beeld van waar wij staan én waar wij naartoe willen.

'Door te begrenzen
blijven we trouw aan onszelf'

INTERVIEW HUISARTS

Veel huisartsenpraktijken kampen met een toegenomen werkdruk. Die is deels ingegeven door het groeiende tekort aan huisartsen, maar ook aan een veranderende relatie tussen huisarts en patiënt. Patiënten zijn doorgaans mondiger en veeleisender dan vroeger, wat kan leiden tot uiteenlopende verwachtingen, en soms ook tot klachten. We vroegen aan een huisartsenpraktijk in het midden van het land hoe zij zich verhouden tot die ontwikkelingen.

Jaarcijfers 2023

KLACHTEN EN GESCHILLEN – RAPPORTAGE

Hoeveel vragen, klachten en geschillen kwamen in 2023 bij skge binnen en hoe werden zij afgehandeld? Dat 97% van de klachten kon worden afgesloten voordat het tot een geschil kwam, zegt iets over de meerwaarde van onze klachtenfunctionarissen.
Let op: deze rapportage bekijkt u het best op desktop formaat.

‘Stap niet in een trein met verschillende verwachtingen’

INTERVIEW
ANNELIEKE PAPADAKI, NVM

Annelieke Papadaki is beleidsmedewerker bij de beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten. De leden die als zelfstandige bij de NVM-mondhygiënisten zijn aangesloten – en ook hun eventuele medewerkers – zijn automatisch aangesloten bij skge. Dit betekent dat zij voor de klachtafhandeling een beroep kunnen doen op de skge klachtenfunctionaris. We vroegen Annelieke naar haar ervaringen met skge en naar de meerwaarde voor de leden.

Financiële verantwoording 2023

RAPPORTAGE

Wij dragen vanuit onze stichting een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om daaraan te voldoen is het essentieel dat wij een gezonde financiële organisatie zijn. Daarover leggen wij op een transparante manier verantwoording af.

Het verhaal achter de klacht

INTERVIEW PATIËNT

De klachtenfunctionarissen van skge voeren jaarlijks honderden gesprekken met huisartsen en patiënten. Veel van die gesprekken leiden tot meer onderling begrip, en vaak tot een aanvaardbare oplossing voor beide kanten. Eén van die verhalen willen we met u delen, en dat bij monde van de klager zelf.

Volgt u ons al?

ONZE ONLINE ZICHTBAARHEID

Klachten en geschillen bevatten waardevolle kennis over wat er speelt in de zorg. Als kennis- en expertisecentrum wil skge die informatie en inzichten zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen. Patiënten en zorgverleners kunnen leren van de kennis die wij met hen delen. 

Het goede gesprek als de beste oplossing

NAWOORD DOOR ONZE DIRECTEUR/BESTUURDER

Traditiegetrouw is dit jaarverslag heel veel meer dan een geprint overzicht van de jaarcijfers. Naast de statistieken is ons jaarverslag aangekleed met relevante verhalen, en feiten afgewisseld met persoonlijke ervaringen. Die opzet is tekenend voor de wijze waarop skge invulling geeft aan de klacht- en geschillenbehandeling in de eerstelijnszorg: met beide benen in de samenleving, onafhankelijk en met een luisterend oor voor zorgaanbieders en patiënten.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener