Wij zijn er voor úJiske Prinsen - den Ridder

Directeur Stchting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg 

Hoe wij werken

Wij staan voor een laagdrempelige klachtenbemiddeling, waarbij we zowel de patiënt en/of klager als de zorgverlener willen helpen om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen, onder het motto: “samen lossen we het op”.


Als klager en zorgverlener er in de klachtenbemiddeling niet uitkomen, kunnen zij naar de onafhankelijke geschillencommissie gaan en om een bindend oordeel vragen.


Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door mevrouw mr.  J. Prinsen-den Ridder.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit:

-  de heer mr.  J.S. van Duurling (voorzitter)

-  mevrouw mr. drs. D. Husselman 

de heer drs. M.H. Poucki

mevrouw drs. Y.M.G. van Remmerden-Gleis

de heer drs. K.W. Roodenburg RA


Geschillencommissies

De geschillencommissies bestaan uit een ongelijk aantal leden. De geschillencommissies worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Daarnaast hebben vertegenwoordigers vanuit de branche (huisartsen en/of apothekers) en vanuit de patiënten zitting in de geschillencommissie.


Contactgegevens

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018

5601 KA  EINDHOVEN


Telefoon: 088- 0229100

(op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur)


Email: info@skge.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel: 813888529

IBAN: NL 81 INGB 0007 5264 41

BIC: INGBNL2APrivacy-statement

De SKGE verwerkt, om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt wat er wel en niet mag met deze gegevens.


De SKGE gaat zorgvuldig  met uw persoonsgegevens om. Ook beveiligen wij deze gegevens, zodat anderen uw gegevens niet in kunnen zien. De SKGE mag uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan anderen in uitzonderlijke gevallen, welke geregeld is in wet-en regelgeving. Op het moment dat persoonsgegevens niet meer nodig zijn zal de SKGE deze, met  inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld omtrent bewaartermijnen, vernietigen. Op de website van SKGE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP- adres van uw computer worden geregistreerd. Dit IP-adres kan worden gebruikt voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website.


Wij behouden ons het recht voor deze Privacy statement aan te passen en te wijzigen. De SKGE hoeft u niet te vertellen dat deze is gewijzigd.
Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Hoewel er met zorg bepaald wordt naar welke sites wel of niet wordt verwezen, aanvaardt de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg geen aansprakelijkheid voor gebroken links noch voor de inhoud van internetpagina's waarnaar verwezen wordt.

     
  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  088 0229100
  info@skge.nl