Wat kan skge voor u betekenen?

Skge is een onafhankelijke organisatie die staat voor een laagdrempelige klachtenbemiddeling en geschillenafhandeling. Dit doen wij voor de bij ons aangesloten zorgaanbieders, zoals huisartsen, apothekers en mondhygiënisten. Zij kunnen bij skge terecht voor de inzet van de klachtenfunctionaris, voor de geschillenprocedure en voor kennisdeling.

 

De klachtenfunctionaris: voor als het gesprek met uw patiënt stokt

Leidt zo’n gesprek niet tot een bevredigende oplossing, dan kan uw patiënt een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van skge. Zij kan de klacht niet oplossen, maar via bemiddeling kan zij u en uw patiënt wel helpen om meer begrip voor elkaar te krijgen. Dit gebeurt via het principe van hoor en wederhoor. De preventieve kracht van deze aanpak is groot: negen van de tien klachten worden op deze manier afgehandeld zonder dat het tot een verder escalatie komt. Skge levert klachtenfunctionarissen voor diverse beroepsgroepen, bijvoorbeeld voor de huisartsenzorg en de mondhygiënisten.

 

De geschilleninstantie: voor een onpartijdig en onafhankelijk oordeel

Als de bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, zijn er nog verschillende andere opties. De klachtenfunctionaris kan de patiënt daarover informeren.

Eén van die opties is de gang naar de geschillencommissie voor de betreffende beroepsgroep. In de geschillencommissie zitten vertegenwoordigers van de beroepsgroep en van de patiëntvertegenwoordiging, in een evenredige afvaardiging. De commissie wordt voorgezeten door een (ex)rechter, en ondersteund door een ambtelijk secretaris van skge. Op grond van de aangeleverde stukken komt de commissie tot een uitspraak. Deze uitspraak is juridisch bindend. Dit betekent dat beide partijen zich erbij moeten neerleggen en dat hoger beroep niet mogelijk is. De uitspraak van de commissie kan door de civiele rechter alleen nog marginaal worden getoetst. De civiele rechter kijkt dan of het proces op de juiste manier is verlopen en of de geschilleninstantie in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had mogen komen. Heeft u hier nog vragen over, dan geeft de ambtelijk secretaris u graag een nadere toelichting.


Kennisdeling: iedere klacht is een kans om de zorg te verbeteren

Skge is ook uw expertisepartner op het gebied van klachten en geschillen. Alle uitspraken worden geanonimiseerd gepubliceerd op onze website, zodat patiënten en zorgverleners vergelijkbare cases kunnen bekijken. Nog bruikbaarder zijn de thematische analyses die wij van de uitspraken opstellen. Hierin geven we een overkoepelende toelichting op veelvoorkomende onderwerpen in klachten en geschillen en op ontwikkelingen die we daarin onderscheiden. Deze kennis en ervaring geven we ook terug tijdens lezingen, seminars en andere evenementen die wij in het land organiseren. Zo proberen we de bewustwording rondom klachten en geschillen te vergroten, zodat iedere klacht ook daadwerkelijk wordt aangegrepen om de zorg te verbeteren.

Wilt u zich aanmelden bij skge?
Sommige zorgaanbieders zijn via hun branchevereniging automatisch aangesloten bij skge. Is dit niet zo, dan heeft u de keuze om u aan te melden voor alleen de geschilleninstantie of om daarnaast ook gebruik te maken van een klachtenfunctionaris. In het kader van de Wkkgz moet u over beide beschikken. Wilt u eerst nog meer weten over de Wkkgz of over uw aanmelding bij skge? Neem dan onze antwoorden op de veelgestelde vragen even goed door. Wilt u zich direct aanmelden? Dan heeft u de keuze tussen een aanmelding als zelfstandig zorgaanbieder (onder deze categorie vallen ook waarnemers en maten van een maatschap) of als organisatie (bijvoorbeeld een huisartsenpost, zorggroep, gezondheidscentrum of een diagnostisch centrum). Aan uw deelname zijn kosten verbonden. Deze worden jaarlijks vastgesteld. Klik hier voor de huidige tarieven.

Aanmeldformulier voor zelfstandig zorgaanbieders

Aanmeldformulier voor organisatie

veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden voor zorgverleners

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail of bel ons dan gerust.

nieuws

11 maart 2024
‘Een ontwikkeling waar we heel blij van worden’
We krijgen dagelijks tientallen telefoontjes. Vaak van patiënten die een vraag hebben over een voorval dat zich heeft afgespeeld rondom huisartsenzorg. Mensen vragen zich af of wat er gebeurt is wel oké is en of ze hierover bijvoorbeeld een klacht in kunnen dienen. Onze klachtenfunctionarissen staan al deze mensen te woord.

verhalen

3 juni 2024
Het verhaal achter de klacht
De klachtenfunctionarissen van skge voeren jaarlijks honderden gesprekken met huisartsen en patiënten. Veel van die gesprekken leiden tot meer onderling begrip, en vaak tot een aanvaardbare oplossing voor beide kanten.

uitspraken & analyses

Door kennis te delen dragen we bij aan kwaliteit

Eerdere uitspraken worden anoniem gepubliceerd. Zij geven waardevolle informatie over wat er speelt in de zorg, en hoe patiënten en zorgverleners daarvan kunnen leren.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener