Heldere informatie en een onafhankelijke procedure brengen de oplossing binnen handbereik

De zorg is mensenwerk en geen mens is feilloos

Als zorgverlener staat u iedere dag klaar voor uw patiënten. Toch gaat er soms iets mis in de relatie tussen u en uw patiënt. In het beste geval leert u zulke situaties tijdig te herkennen. Merkt u dat uw patiënt ontevreden is over de gang van zaken, of voelt u zelf al aan dat u iets verkeerd of onhandig heeft aangepakt? Wacht dan niet tot uw patiënt een klacht indient, maar neem zelf het initiatief tot een gesprek.

Komt het toch tot een formele klacht, dan is dat voor beide partijen een ingrijpend proces. Met hulp van de skge klachtenfunctionaris lukt het gelukkig vaak om de impasse te doorbreken. Leidt de bemiddeling niet tot een gedragen oplossing, dan kan de patiënt het geschil ook nog voorleggen aan de onafhankelijke en onpartijdige geschilleninstantie. Skge faciliteert deze procedures – bijvoorbeeld voor huisartsen, apothekers en mondhygiënisten – en ondersteunt u zo bij het herstel van vertrouwen.

De Wkkgz en de gevolgen
voor u als zorgverlener

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) maakt zich hard voor een laagdrempelige en effectieve klachten- en geschillenafhandeling. De kerngedachte is dat onvrede in een zo vroeg mogelijke stadium gesignaleerd en besproken wordt. Patiënt en zorgverlener dragen zo samen bij aan een goede zorg.

Skge helpt u van onvrede naar een oplossing

Skge helpt zorgaanbieders om te voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wkkgz. Onze onafhankelijke en goed opgeleide klachtenfunctionarissen bemiddelen tussen u en uw patiënt. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan heeft u via skge toegang tot een geschilleninstantie die een juridisch bindend oordeel geeft.

En dan ineens ligt er een klacht. Wat nu?

In de dagelijkse praktijk van de zorg gaat er wel eens iets mis. Komt u daar samen niet uit, dan kan uw patiënt een formele klacht indienen. Mocht ook deze stap niet tot een oplossing leiden, dan ligt de gang naar de geschilleninstantie open. Wat kunt u van deze procedures verwachten en hoe bereidt u zich daarop voor?

veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden voor zorgverleners

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail of bel ons dan gerust.

nieuws

11 maart 2024
‘Een ontwikkeling waar we heel blij van worden’
We krijgen dagelijks tientallen telefoontjes. Vaak van patiënten die een vraag hebben over een voorval dat zich heeft afgespeeld rondom huisartsenzorg. Mensen vragen zich af of wat er gebeurt is wel oké is en of ze hierover bijvoorbeeld een klacht in kunnen dienen. Onze klachtenfunctionarissen staan al deze mensen te woord.

verhalen

19 mei 2023
‘Van ons wordt geen oplossing, maar een besluit gevraagd’
In de geschillencommissies buigen voorzitter en leden zich over de voorgelegde casus; ieder vanuit zijn eigen expertise, maar met een gezamenlijk besluit voor ogen. We vroegen drie commissieleden naar hun ervaringen.

uitspraken & analyses

Door kennis te delen dragen we bij aan kwaliteit

Eerdere uitspraken worden anoniem gepubliceerd. Zij geven waardevolle informatie over wat er speelt in de zorg, en hoe patiënten en zorgverleners daarvan kunnen leren.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener