Wij stellen ons graag aan u voor

Het team van skge bestaat uit klachtenfunctionarissen en ambtelijk secretarissen, aangestuurd door de directie en ondersteund door het secretariaat. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De klachtenfunctionarissen zijn het eerste aanspreekpunt en bemiddelen tussen patiënt en zorgverlener. De ambtelijk secretarissen ondersteunen de geschillencommissies.

Alle medewerkers zijn gedreven om iedere klacht te vertalen naar een kans om de zorg te verbeteren. Zij trekken geen partij, vellen geen oordeel en bieden een luisterend oor aan alle betrokkenen. Hieronder stellen zij zich graag aan u voor, zodat u een gezicht heeft bij de stem die u aan de lijn krijgt.  

skge medewerkers

mr. Caroline Blom
ambtelijk secretaris
Jikke Bosma
klachtenfunctionaris
mr. Sandra van Dijk
ambtelijk secretaris
Jolanda Lamers
secretaresse
Elise de Lange
klachtenfunctionaris
Tessy Le Fever
office manager
Marieke van Oort
secretaresse
mr. Jiske Prinsen
directeur/bestuurder
Cora van de Put
klachtenfunctionaris
Harma Vos
klachtenfunctionaris
Margo van Weert
klachtenfunctionaris

leden Raad van Toezicht

mr. J.S. van Duurling
voorzitter
mr. drs. D. Husselman
vice-voorzitter
drs. M.W.A. Hartings
ir. I.L.L. Jaspers MSc
drs. S.R.J.G. Verhagen-Smits
mr. M.J.M. Weerts

Niet helemaal tevreden?

Bent u niet helemaal tevreden over de handelwijze van (één van de medewerkers van) skge? U kunt daarover een klacht indienen via het desbetreffende formulier.

Na ontvangst van uw klacht zal deze, op grond van de klachtenregeling (medewerkers) skge in behandeling worden genomen.

Indien u niet wenst dat uw klacht als dusdanig wordt behandeld, dan kunt u een melding doen. Vult u dan alleen het veld “omschrijving van uw klacht” in.

 

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener