Er samen uitkomen
werkt nog steeds het best

Voor uw gezondheid bent u deels afhankelijk van de zorgverlener. Juist omdat die vertrouwensrelatie zo belangrijk is, is het extra vervelend als u zich niet goed behandeld voelt. Daar komen vaak veel emoties bij kijken. Het is belangrijk om die onvrede uit te spreken, juist omdat u de huisarts, de apotheker of de mondhygiënist op een ander moment weer hard nodig kunt hebben.

Vertel wat u dwars zit

Heeft u een klacht, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid, de financiën, de communicatie of de manier waarop u behandeld bent? Probeer die dan eerst zelf bespreekbaar te maken met de zorgverlener. Vertel wat u dwars zit, zodat de zorgverlener daarvan kan leren. Het lucht niet alleen op; het maakt ook duidelijk hoe u in de toekomst met elkaar wilt omgaan.

Bereid het gesprek goed voor

Ziet u op tegen dat gesprek? Dat is heel begrijpelijk, want het is niet gemakkelijk om een verschil van mening aan te kaarten. Misschien bent u ook wel bang dat er niet naar u geluisterd wordt of dat de situatie alleen maar erger wordt. In zo’n geval kan de klachtenfunctionaris van skge u verder helpen. Zij luistert naar uw hele verhaal en probeert samen met u uit te zoeken wat u graag anders had gezien, wat u wilt bereiken en hoe u dat zou kunnen aanpakken. Met die tips en inzichten voelt u zich wellicht beter voorbereid om een afspraak met uw zorgverlener te maken en om zo samen tot een oplossing te komen.

veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden voor patiënten

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail of bel ons dan gerust.

nieuws

11 maart 2024
‘Een ontwikkeling waar we heel blij van worden’
We krijgen dagelijks tientallen telefoontjes. Vaak van patiënten die een vraag hebben over een voorval dat zich heeft afgespeeld rondom huisartsenzorg. Mensen vragen zich af of wat er gebeurt is wel oké is en of ze hierover bijvoorbeeld een klacht in kunnen dienen. Onze klachtenfunctionarissen staan al deze mensen te woord.

verhalen

3 juni 2024
Het verhaal achter de klacht
De klachtenfunctionarissen van skge voeren jaarlijks honderden gesprekken met huisartsen en patiënten. Veel van die gesprekken leiden tot meer onderling begrip, en vaak tot een aanvaardbare oplossing voor beide kanten.

uitspraken & analyses

Door kennis te delen dragen we bij aan kwaliteit

Eerdere uitspraken worden anoniem gepubliceerd. Zij geven waardevolle informatie over wat er speelt in de zorg, en hoe patiënten en zorgverleners daarvan kunnen leren.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener