Geschillencommissies

Wanneer de klacht een geschil wordt

Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de patiënt deze voorleggen aan een geschillencommissie. De klacht wordt dan een geschil. In zo’n geschillencommissie zijn zowel de patiëntenfederatie als de zorgberoepsgroep vertegenwoordigd. De voorzitter is een (voormalig) rechter. Deze evenwichtige samenstelling zorgt voor een onafhankelijk, onpartijdig en deskundig oordeel. Skge faciliteert de geschillencommissies voor de huisartsenzorg en de openbare apotheken.

Ambtelijk secretaris

De ambtelijke secretarissen van skge ondersteunen de geschillencommissies. Zij zijn het aanspreekpunt voor de patiënt en de zorgverlener met betrekking tot het verloop van de procedure. De ambtelijk secretaris zorgt dat de juiste gegevens worden aangeleverd, dat alle stukken compleet zijn en dat beide partijen weten wat zij van de procedure kunnen verwachten. Zij geeft geen inhoudelijk advies.

Juridische procedure

De gang naar een geschillencommissie is een officiële juridische procedure, waaraan de patiënt eventueel een schadeclaim (tot maximaal € 25.000) kan verbinden.

Zowel de klacht zelf als het verweer door de zorgverlener worden zorgvuldig door de commissie bestudeerd. Eventueel kan een nadere toelichting worden gevraagd, schriftelijk of tijdens een hoorzitting. Wanneer alle feiten bekend zijn, oordeelt de commissie of de klacht gegrond was of niet. Deze uitspraak van de commissie is juridisch bindend. Dit betekent dat beide partijen zich erbij moeten neerleggen en dat hoger beroep niet mogelijk is. De uitspraak van de commissie kan door de civiele rechter alleen nog marginaal worden getoetst. De civiele rechter kijkt dan of het proces op de juiste manier is verlopen en of de geschilleninstantie in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had mogen komen. Heeft u hier nog vragen over, dan geeft de ambtelijk secretaris u graag een nadere toelichting.

Snel en laagdrempelig

In het algemeen biedt de geschillencommissie een snelle en laagdrempelig toegang tot het recht. Procedures worden in zes maanden afgerond en een juridische vertegenwoordiging, in de vorm van een advocaat, is niet verplicht. Toch is het verstandig om juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld via de rechtsbijstandverzekering, zodat duidelijk is wat de mogelijke stappen en consequenties zijn.

 

 

Geschillencommissies

De geschillencommissies bestaan uit een ongelijk aantal leden. De geschillencommissies worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Daarnaast hebben vertegenwoordigers vanuit de branche (huisartsen en/of apothekers) en vanuit de patiënten zitting in de geschillencommissie. Bekijk hieronder de volledige lijst van Geschillencommissies.

Geschillencommissie huisartsenzorg regio Zuid 

De heer mr. A.H.M.J.F. Piëtte,
voorzitter 

De heer mr. W.J.W. van Hest,
lid vanuit patiëntvertegenwoordiging

Mevrouw drs. D.L. Esmé,
huisarts, lid op voordracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging/Ineen 

Mevrouw drs. N.C.J.A.M. Kochx,
huisarts, lid op voordracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging/Ineen 

Mevrouw V.H.G.M. van Loon- de Jong,
lid vanuit patiëntvertegenwoordiging

Geschillencommissie huisartsenzorg regio Noord 

De heer mr. J. van der Hulst ,
voorzitter 

Mevrouw drs. D.F. Bakker,
lid vanuit patiëntvertegenwoordiging

Mevrouw drs. R. Boeve-Smit,
huisarts, lid op voordracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging/Ineen 

De heer mr. M. Kooijman,
lid vanuit patiëntvertegenwoordiging

Mevrouw drs. K. Slot,
huisarts, lid op voordracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging/Ineen 

Geschillencommissie 
huisartsenzorg regio West

De heer mr. A.R.O. Mooy
voorzitter

De heer mr. G.J. Bloemendal,
lid vanuit patiëntvertegenwoordiging

Mevrouw drs. K. van Heusden,
huisarts, lid op voordracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging/Ineen

Mevrouw drs. G.M. Joppe,
huisarts, lid op voordracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging/Ineen

Mevrouw M. Verhoeven,
lid vanuit patiëntvertegenwoordiging

Geschillencommissie Openbare Apotheken

De heer mr. A.R.O. Mooy,
voorzitter

Mevrouw drs. M.M.M. Ten Brinke-van Hoof,
openbaar apotheker, lid op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

Mevrouw drs. M.J.P.H. Verwegen,
openbaar apotheker, lid op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

De heer drs. P.J.A.M. Kuhlmann,
lid vanuit patiëntvertegenwoordiging

Mevrouw drs. M. Oudshoorn,
lid vanuit patiëntvertegenwoordiging

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener