De Wkkgz voor een snellere en beter aanpak van klachten

Sinds 1 januari 2017 staat de Wkkgz voor een snellere en betere aanpak van klachten in de zorg. De wet verplicht zorgaanbieders tot een interne klachtenregeling. Hierin legt u aan uw patiënten duidelijk uit bij wie zij terecht kunnen met eventuele klachten en hoe u daarmee omgaat. Bovendien vereist de Wkkgz dat u de beschikking heeft over een onafhankelijke klachtenfunctionaris, en toegang tot een onafhankelijke geschilleninstantie. Skge kan u helpen om een goede invulling te geven aan deze wettelijke verplichtingen. Wij bieden niet alleen klachtenfunctionarissen en geschilleninstanties aan, maar delen ook graag onze kennis en expertise om de omgang met klachten te verbeteren.

De Wkkgz dwingt een bepaald traject af dat patiënt en zorgverlener dienen te bewandelen:

 

1. U probeert de klacht eerst zelf op te lossen via een gesprek met uw patiënt.

Wanneer u binnen uw praktijk of organisatie de ruimte biedt om onvrede te uiten en om daarover gezamenlijk het gesprek aan te gaan, ontstaat ook ruimte voor een oplossing. Uw proactieve en aandachtige houding is de sleutel tot succes.

2. De klachtenfunctionaris komt via bemiddeling tot een oplossing.

U kunt zelf een klachtenfunctionaris aan uw organisatie verbinden of daarvoor een beroep doen op skge. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en uw patiënt volgens het principe van hoor en wederhoor. Uw medewerking maakt het verschil.

 

3. De geschilleninstantie komt met een juridisch bindend oordeel.

Skge faciliteert diverse geschillencommissies, waarin zowel de beroepsgroep als de patiënt vertegenwoordigd is, onder voorzitterschap van een (ex)rechter. De uitspraak van de commissie is juridisch bindend. Dit betekent dat beide partijen zich erbij moeten neerleggen en dat hoger beroep niet mogelijk is. De uitspraak van de commissie kan door de civiele rechter alleen nog marginaal worden getoetst. De civiele rechter kijkt dan of het proces op de juiste manier is verlopen en of de geschilleninstantie in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had mogen komen. Heeft u hier nog vragen over, dan geeft de ambtelijk secretaris u graag een nadere toelichting.

veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden voor zorgverleners

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail of bel ons dan gerust.

nieuws

18 december 2023
Luisteren zonder oordeel; onze publicatie in het Medisch Contact
In het Medisch Contact spreken klachtenfunctionaris Margo van Weert en directeur Jiske Prinsen over het bemiddelen bij klachten en geschillen. Over de verbinding met de patiënt, de kracht van sorry zeggen en het bewegen naar de oplossing. Dit is een verkorte weergave van de publicatie in De Dokter.

verhalen

19 mei 2023
‘Van ons wordt geen oplossing, maar een besluit gevraagd’
In de geschillencommissies buigen voorzitter en leden zich over de voorgelegde casus; ieder vanuit zijn eigen expertise, maar met een gezamenlijk besluit voor ogen. We vroegen drie commissieleden naar hun ervaringen.

uitspraken & analyses

Door kennis te delen dragen we bij aan kwaliteit

Eerdere uitspraken worden anoniem gepubliceerd. Zij geven waardevolle informatie over wat er speelt in de zorg, en hoe patiënten en zorgverleners daarvan kunnen leren.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener