De Wkkgz voor een snellere en beter aanpak van klachten

Sinds 1 januari 2017 staat de Wkkgz voor een snellere en betere aanpak van klachten in de zorg. De wet verplicht zorgaanbieders tot een interne klachtenregeling. Hierin legt u aan uw patiënten duidelijk uit bij wie zij terecht kunnen met eventuele klachten en hoe u daarmee omgaat. Bovendien vereist de Wkkgz dat u de beschikking heeft over een onafhankelijke klachtenfunctionaris, en toegang tot een onafhankelijke geschilleninstantie. Skge kan u helpen om een goede invulling te geven aan deze wettelijke verplichtingen. Wij bieden niet alleen klachtenfunctionarissen en geschilleninstanties aan, maar delen ook graag onze kennis en expertise om de omgang met klachten te verbeteren.

De Wkkgz dwingt een bepaald traject af dat patiënt en zorgverlener dienen te bewandelen:

 

1. U probeert de klacht eerst zelf op te lossen via een gesprek met uw patiënt.

Wanneer u binnen uw praktijk of organisatie de ruimte biedt om onvrede te uiten en om daarover gezamenlijk het gesprek aan te gaan, ontstaat ook ruimte voor een oplossing. Uw proactieve en aandachtige houding is de sleutel tot succes.

2. De klachtenfunctionaris komt via bemiddeling tot een oplossing.

U kunt zelf een klachtenfunctionaris aan uw organisatie verbinden of daarvoor een beroep doen op skge. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en uw patiënt volgens het principe van hoor en wederhoor. Uw medewerking maakt het verschil.

 

3. De geschilleninstantie komt met een juridisch bindend oordeel.

Skge faciliteert diverse geschillencommissies, waarin zowel de beroepsgroep als de patiënt vertegenwoordigd is, onder voorzitterschap van een (ex)rechter. De uitspraak van de commissie is juridisch bindend. Dit betekent dat beide partijen zich erbij moeten neerleggen en dat hoger beroep niet mogelijk is. De uitspraak van de commissie kan door de civiele rechter alleen nog marginaal worden getoetst. De civiele rechter kijkt dan of het proces op de juiste manier is verlopen en of de geschilleninstantie in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had mogen komen. Heeft u hier nog vragen over, dan geeft de ambtelijk secretaris u graag een nadere toelichting.

veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden voor zorgverleners

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail of bel ons dan gerust.

nieuws

11 maart 2024
‘Een ontwikkeling waar we heel blij van worden’
We krijgen dagelijks tientallen telefoontjes. Vaak van patiënten die een vraag hebben over een voorval dat zich heeft afgespeeld rondom huisartsenzorg. Mensen vragen zich af of wat er gebeurt is wel oké is en of ze hierover bijvoorbeeld een klacht in kunnen dienen. Onze klachtenfunctionarissen staan al deze mensen te woord.

verhalen

3 juni 2024
Het verhaal achter de klacht
De klachtenfunctionarissen van skge voeren jaarlijks honderden gesprekken met huisartsen en patiënten. Veel van die gesprekken leiden tot meer onderling begrip, en vaak tot een aanvaardbare oplossing voor beide kanten.

uitspraken & analyses

Door kennis te delen dragen we bij aan kwaliteit

Eerdere uitspraken worden anoniem gepubliceerd. Zij geven waardevolle informatie over wat er speelt in de zorg, en hoe patiënten en zorgverleners daarvan kunnen leren.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener