Onze klachtenprocedure is erop gericht het vertrouwen te herstellen

In deze video leggen we u uit wat bemiddeling inhoudt en leiden we u stap voor stap door de klachtenprocedure.

Samen zoeken we naar ruimte voor een oplossing

Heeft het gesprek met de zorgverlener niet tot een bevredigende oplossing geleid? Dan kunt u de klachtenfunctionaris van skge inschakelen. Zij kan bemiddelen tussen u en de zorgverlener. In dat proces wordt van u een actieve inbreng verlangd. U moet bereid zijn om uw klacht toe te lichten en ook om te luisteren naar de reactie van de zorgverlener. Zo zoekt de klachtenfunctionaris, samen met beide partijen, naar ruimte voor een oplossing.

Stap voor stap

In de video bovenaan deze pagina lopen we stap voor stap de klachtenprocedure met u door. Neem vooral even de tijd om deze aandachtig te bekijken. Het proces begint met het invullen en verzenden van onderstaand klachtenformulier. Hierop geeft u aan welke zorgverlener het betreft, wat de aanleiding is voor uw klacht en of u de klacht voor uzelf of voor iemand anders indient. 

Na ontvangst van het formulier checkt de klachtenfunctionaris eerst of de zorgverlener is aangesloten bij skge. Daarna neemt zij zo spoedig mogelijk (doorgaans binnen een week) contact met u op.

Luisteren naar elkaar

De klachtenfunctionaris zal u vragen om een toelichting op de klacht en vertelt u dan ook hoe de bemiddeling verder verloopt. Vervolgens neemt zij telefonisch contact op met de betreffende zorgverlener en legt zij uw verhaal aan hem of haar voor. Met de reactie van de zorgverlener komt zij dan weer bij u terug, en dat proces herhaalt zich totdat alle standpunten over en weer bekend zijn. In veel gevallen levert dit meer begrip op, en ook meer duidelijkheid over de manier waarop u in de toekomst met elkaar wilt omgaan. Heeft u daar vrede mee, dan wordt de klacht afgesloten.  

Klacht Huisartsenzorg

Voor klachten over huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra of zorggroepen die zijn aangesloten bij skge.

Klacht openbaar apotheker

Deze link voert u naar apotheek.nl,
de website waar u informatie vindt over waar de klachten  over openbare apotheken worden afgehandeld.

Klacht mondhygiënist

Voor klachten over mondhygiënisten die zijn aangesloten bij skge.

Geschillenprocedure

Ook met tussenkomst van de klachtenfunctionaris is de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost. Dan kunt u uw klacht indienen bij de geschilleninstantie en een geschillenprocedure opstarten.

veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden voor patiënten

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail of bel ons dan gerust.

nieuws

11 maart 2024
‘Een ontwikkeling waar we heel blij van worden’
We krijgen dagelijks tientallen telefoontjes. Vaak van patiënten die een vraag hebben over een voorval dat zich heeft afgespeeld rondom huisartsenzorg. Mensen vragen zich af of wat er gebeurt is wel oké is en of ze hierover bijvoorbeeld een klacht in kunnen dienen. Onze klachtenfunctionarissen staan al deze mensen te woord.

verhalen

3 juni 2024
Het verhaal achter de klacht
De klachtenfunctionarissen van skge voeren jaarlijks honderden gesprekken met huisartsen en patiënten. Veel van die gesprekken leiden tot meer onderling begrip, en vaak tot een aanvaardbare oplossing voor beide kanten.

uitspraken & analyses

Door kennis te delen dragen we bij aan kwaliteit

Eerdere uitspraken worden anoniem gepubliceerd. Zij geven waardevolle informatie over wat er speelt in de zorg, en hoe patiënten en zorgverleners daarvan kunnen leren.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener