Klachtformulier huisartsenzorg

Wilt u een klacht indienen?

Heeft u geprobeerd om het gesprek met uw huisarts aan te gaan, maar heeft dit niet tot een bevredigende oplossing geleid? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de huisarts:

1. Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en druk vervolgens op de knop <klacht indienen>. Hiermee geeft u toestemming aan:

  • skge om informatie over de klacht uit te wisselen met de huisarts;
  • de huisarts om informatie in relatie met de klacht te delen met skge;
  • skge om de klachtbrief door te sturen naar de huisarts.


2.
Dient u de klacht in namens iemand anders? Dan moet deze persoon een machting invullen om de uitwisseling van zijn/haar gegevens mogelijk te maken.

3. Skge controleert of de huisarts bij skge is aangesloten.

4. De klachtenfunctionaris neemt binnen maximaal 2 weken contact met u op voor een toelichting en om de diverse mogelijkheden te bespreken.

5. Als u de klacht wenst door te zetten, neemt de klachtenfunctionaris vervolgens contact op met de huisarts voor een reactie.

6. De klachtenfunctionaris koppelt deze reactie aan u terug.

7. Dit proces van hoor en wederhoor (dat zowel telefonisch kan, als in de vorm van een ‘live’ bemiddelingsgesprek) gaat door totdat er een bevredigende oplossing is bereikt.

8. Lukt dit niet, dan kunt u eventueel een geschillenprocedure starten.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener