Een luisterend oor
voor iedere patiënt en iedere zorgverlener

Samen zoeken we naar een oplossing

Skge is een onafhankelijke organisatie die staat voor een laagdrempelige klachtenbemiddeling en geschillenafhandeling. Dit doen wij voor de bij ons aangesloten huisartsen, apothekers en mondhygiënisten. Patiënten die niet tevreden zijn over de manier waarop zij door deze zorgverleners behandeld zijn, kunnen bij ons terecht. Skge bemiddelt dan tussen patiënt en zorgverlener. Onze klachtenfunctionarissen helpen hen om het gesprek met elkaar aan te gaan en om zo samen tot een bevredigende oplossing te komen. Skge zet dus altijd eerst in op een goed gesprek. Alleen als patiënt en zorgverlener er in de klachtenbemiddeling niet uitkomen, kunnen zij naar de onafhankelijke geschillencommissie stappen.

Het geschil biedt dan in ieder geval zekerheid en duidelijkheid. Deze juridische procedure is sneller, laagdrempeliger en goedkoper dan een rechtszaak, en de uitspraak van de commissie is juridisch bindend. Dit betekent dat beide partijen zich erbij moeten neerleggen en dat hoger beroep niet mogelijk is. De uitspraak van de commissie kan door de civiele rechter alleen nog marginaal worden getoetst. De civiele rechter kijkt dan of het proces op de juiste manier is verlopen en of de geschilleninstantie in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had mogen komen. Heeft u hier nog vragen over, dan geeft de ambtelijk secretaris u graag een nadere toelichting.

organisatie

Een betrokken team met oog voor de mens en hart voor de zorg.

Als onafhankelijke organisatie bemiddelen wij bij klachten en geschillen. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van de zorg.                  

werken bij

Klopt jouw hart voor de zorg en wil je werken in een dynamische organisatie met impact?

Skge is een jonge, maatschappelijk gedreven organisatie die vanuit de centrale locatie in Eindhoven zorgaanbieders en patiënten in het hele land bedient.

klachtafhandeling

Elke klacht is een samenspel tussen patiënt, zorgverlener en klachtenfunctionaris.

Achter iedere klacht gaat een heel verhaal schuil. Wij geven de ruimte om die onvrede te uiten, en om van daaruit te bewegen naar een oplossing. 

geschillencommissies

Naar de geschillencommissie voor een onafhankelijk, onpartijdig en deskundig oordeel.

Als de bemiddeling tussen patiënt en zorgverlener niet tot een oplossing leidt, kan de patiënt een juridische procedure opstarten bij een geschillencommissie.

verslaglegging

Skge legt verantwoording af over haar resultaten voor nu en morgen.

Wij nemen onze maatschappelijke taak serieus en willen met onze expertise bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. In onze jaarverslagen leggen we daarover verantwoording af.

brochures en links

Kennisdeling en een sterk netwerk dragen bij aan de kwaliteit van de zorg.

Skge deelt alle kennis die zij opdoet in de praktijk en in haar netwerk, en stelt deze beschikbaar middels analyses, brochures en modelteksten.

ons werkveld

Huisartsen

De huisarts is in Nederland het eerste aanspreekpunt voor patiënten met vragen of problemen rondom gezondheid en ziekte. Huisartsenpraktijken vormen hiermee de spil in de eerstelijnszorg. Nederland telt iets meer dan 12.000 huisartsen die vrijwel allemaal bij skge zijn aangesloten voor de afhandeling van klachten (90%) en geschillen (100%).

Apothekers

Er zijn bijna 2.000 openbare apotheken in Nederland. De apotheker doet veel meer dan alleen het verstrekken van medicijnen. Samen met de huisarts stemt hij de juiste dosis af, signaleert bijwerkingen, geeft advies  en maakt kostenbewuste beslissingen.  Voor een goede eerstelijnszorg is de samenwerking tussen arts, apotheker en patiënt dus uiterst belangrijk.  

Mondhygiënisten

Een mondhygiënist richt zich op preventie en mondverzorging. Een groot aantal mondhygiënisten is in dienst van een tandarts, maar mondhygiënisten kunnen ook werkzaam zijn in een eigen praktijk. Via beroepsvereniging NVM maken alle aangesloten mondhygiënisten gebruik van de klachtenregeling bij skge.

nieuws

11 maart 2024
‘Een ontwikkeling waar we heel blij van worden’
We krijgen dagelijks tientallen telefoontjes. Vaak van patiënten die een vraag hebben over een voorval dat zich heeft afgespeeld rondom huisartsenzorg. Mensen vragen zich af of wat er gebeurt is wel oké is en of ze hierover bijvoorbeeld een klacht in kunnen dienen. Onze klachtenfunctionarissen staan al deze mensen te woord.

verhalen

3 juni 2024
Het verhaal achter de klacht
De klachtenfunctionarissen van skge voeren jaarlijks honderden gesprekken met huisartsen en patiënten. Veel van die gesprekken leiden tot meer onderling begrip, en vaak tot een aanvaardbare oplossing voor beide kanten.

uitspraken & analyses

Door kennis te delen dragen we bij aan kwaliteit

Eerdere uitspraken worden anoniem gepubliceerd. Zij geven waardevolle informatie over wat er speelt in de zorg, en hoe patiënten en zorgverleners daarvan kunnen leren.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener