Een juridische procedure met een menselijk gezicht

In deze video nemen we u stap voor stap mee in de geschillenprocedure, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Voor een duidelijk, onafhankelijk en onpartijdig oordeel

Stel, een gesprek met uw zorgverlener heeft nergens toe geleid en ook met tussenkomst van de klachtenfunctionaris is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost. Dan kunt u naar een onafhankelijke geschilleninstantie stappen die uw klacht onpartijdig en deskundig beoordeelt. Uw klacht wordt dan een geschil, en dat betekent dat u een officiële juridische procedure begint. In bovenstaande video lopen we die procedure stap voor stap met u door. Neem dus eerst even de tijd om de video aandachtig te bekijken.

In evenwicht

Iedere beroepsgroep heeft een eigen geschillencommissie. Skge faciliteert de commissies voor de huisartsenzorg en voor de openbare apotheken. De voorzitter is een (voormalig) rechter. Verder bestaat de commissie uit een of twee leden vanuit patiëntvertegenwoordiging, en een of twee leden die huisarts dan wel apotheker zijn.

De geschillencommissie is dus precies in evenwicht. De geschillencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris in dienst van skge. Daar heeft u contact mee. 

Naar een juridisch bindend oordeel

De ambtelijk secretaris zorgt dat alle stukken compleet zijn. Zij vraagt u om uw klacht te onderbouwen, en aan de zorgverlener om daarop te reageren. De commissie bestudeert alle aangeleverde stukken. Eventueel vraagt zij om een nadere toelichting, schriftelijk of tijdens een hoorzitting. Wanneer alle feiten bekend zijn, oordeelt de commissie of de klacht gegrond was of niet, en (indien van toepassing) of u recht heeft op een schadevergoeding. Deze uitspraak van de commissie is juridisch bindend. Dit betekent dat beide partijen zich erbij moeten neerleggen en dat hoger beroep niet mogelijk is. De uitspraak van de commissie kan door de civiele rechter alleen nog marginaal worden getoetst. De civiele rechter kijkt dan of het proces op de juiste manier is verlopen en of de geschilleninstantie in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had mogen komen. Heeft u hier nog vragen over, dan geeft de ambtelijk secretaris u graag een nadere toelichting.

Geschil indienen

veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden voor patiënten

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, mail of bel ons dan gerust.

nieuws

14 april 2022
Skge opent eigen podcastkanaal
Met gepaste trots introduceren we ons eigen podcastkanaal. Open gesprekken tussen jong en oud, ervaren en onervaren als professional en als mens: leren van en met elkaar rondom klachten en geschillen.

verhalen

23 december 2022
Podcast 3: Het begint met het goede gesprek
Verhalen over Vertrouwen: Caroline Blom en Sandra van Dijk – beiden ambtelijk secretaris bij skge – in gesprek over de geschillenprocedure en alle zorgvuldigheid die daarbij nodig is. ​

uitspraken & analyses

Door kennis te delen dragen we bij aan kwaliteit

Eerdere uitspraken worden anoniem gepubliceerd. Zij geven waardevolle informatie over wat er speelt in de zorg, en hoe patiënten en zorgverleners daarvan kunnen leren.