Als praten en bemiddelen niet tot een oplossing hebben geleid

Belangrijk om te weten: van klacht naar geschil

Voordat u onderstaand geschilformulier invult, moet u het volgende weten:

U kunt een geschil alleen schriftelijk indienen

Gebruik hiervoor het geschilformulier op onze website, of verstuur het per post. De klachtenfunctionaris kan u eventueel helpen bij het indienen van het geschil. Zodra uw formulier binnen is, checken wij eerst of de zorgverlener bij ons is aangesloten. Daarna zal de ambtelijk secretaris u bellen.

De ambtelijk secretaris is onafhankelijk en onpartijdig.

De ambtelijk secretaris kan u geen inhoudelijk advies geven. Zij geeft u informatie over het verloop van de procedure en controleert of alle stukken compleet zijn. U dient bijvoorbeeld altijd één of meer machtigingsformulieren in te vullen, waarmee u toestemming geeft om de uitwisseling van uw dossiergegevens mogelijk te maken.

U kunt het geschil ook namens iemand anders indienen.

De persoon voor wie u de klacht indient moet dan minimaal twee machtigingsformulieren invullen: een om toestemming te verlenen voor de uitwisseling van zijn/haar dossiergegevens, en een waarmee u gemachtigd wordt om namens deze persoon op te treden.

U kunt bij het geschil een schadevergoeding tot € 25.000,- aanvragen.

U moet deze schadeclaim onderbouwen. Neem voor advies eventueel contact op met uw rechtsbijstandsverzekering of bijvoorbeeld een rechtswinkel.

U betaalt griffiekosten:

    • € 50,- bij een geschil zonder schadeclaim
    • € 75,- bij een geschil met een schadeclaim tot € 1.000,-
    • € 100,- bij een geschil met een schadeclaim van € 1.000,- tot € 5.000,-
    • € 125,- bij een geschil met een schadeclaim van € 5.000,- tot € 25.000,-

Als u het griffierecht niet kunt betalen, kunt u dit bespreken met de ambtelijk secretaris. De griffiekosten krijgt u niet terug van skge; ook niet als u de procedure voortijdig beëindigt.

Een advocaat is niet verplicht. Toch raden we u aan om juridische bijstand te zoeken, bijvoorbeeld via de rechtsbijstandverzekering of de rechtswinkel. Zij kunnen u goed voorlichten over de voor- en nadelen van de geschilprocedure. De uitspraak is juridisch bindend voor beide partijen. Dit betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen. Hoger beroep is niet mogelijk, dus u kunt niet meer alsnog naar de rechter stappen voor een inhoudelijke beoordeling van uw klacht. Eventueel kunt u de rechter wel vragen om een oordeel te geven of de geschillencommissie in redelijkheid tot de betreffende uitspraak heeft kunnen komen. Dit noemen we ‘marginale toetsing’. De rechter kijkt dan niet naar de inhoud van de uitspraak, maar alleen of deze op de juiste wijze tot stand is gekomen. Heeft u hier nog vragen over, dan geeft de ambtelijk secretaris u graag een nadere toelichting. De uitspraak wordt anoniem op skge.nl geplaatst. Dat is wettelijk verplicht. Zo kunnen anderen leren van uw geschil en maken we samen de zorg beter. De hele procedure duurt maximaal 6 maanden. U heeft dus veel sneller duidelijkheid dan bij een reguliere rechtszaak.

Let op: skge behandelt alleen geschillen jegens huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra, zorggroepen, of openbare apotheken. Mocht, na ontvangst van het door u ingevulde geschilformulier blijken dat uw huisarts, huisartsenvoorziening of openbare apotheek niet is aangesloten bij skge, dan zal skge u hieromtrent berichten.

Wegens technische gebreken werkt het geschilformulier op dit moment helaas niet.

Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Naar verwachting is dit probleem op korte termijn verholpen.

Onze excuses voor het ongemak.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener