De Wkkgz spreekt van zorgaanbieders en zorgverleners. Wat is het verschil?

De wet definieert de zorgaanbieder als ‘een instelling dan wel een solistisch werkende zorgverlener’ en de zorgverlener als ‘een natuurlijke persoon die beroepsmatig zorg verleent’. Zorgaanbieders zijn bijvoorbeeld de praktijkhoudend huisarts of de beheerhoudend apotheker. Zorgverleners zijn bijvoorbeeld de werknemers die bij de zorgaanbieder in dienst zijn. De verplichtingen uit de Wkkgz gelden uitsluitend voor zorgaanbieders. Om die reden dienen zorgaanbieders zich aan te sluiten bij skge, ook voor de klachten die gericht zijn op zorgverleners binnen hun organisatie.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener