Geeft de klachtenfunctionaris informatie over het bemiddelingstraject door aan derden?

Zeker niet. Het bemiddelingstraject is geheel vertrouwelijk. Partijen moeten in vrijheid kunnen spreken. Er worden geen schriftelijke verslagen gemaakt. Wanneer klager besluit naar de geschilleninstantie te stappen, wordt er ook geen informatie uit de bemiddeling doorgegeven aan de geschilleninstantie. Beide procedures staan volledig los van elkaar.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener