Ik ben als zorgaanbieder in de huisartsenzorg aangesloten bij de klachtenfunctionaris en geschilleninstantie skge. Wat zijn de kosten indien er een klacht of een geschil wordt ingediend?

Uw aansluittarief bij skge is een all-in-tarief voor de behandeling van klachten door de klachtenfunctionaris. U kunt per kalenderjaar dus een onbeperkt aantal klachten via skge laten afhandelen. Het aansluittarief voor de geschilleninstantie omvat maximaal twee geschillen per kalenderjaar. Indien op kalenderjaarbasis sprake is van meer dan twee geschillen, dan kan skge aan de zorgaanbieder voor ieder volgend geschil een extra bijdrage in rekening brengen.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener