Ik ben ontevreden over de uitspraak van de geschilleninstantie. Kan ik hoger beroep instellen?

Nee, dit kan niet. In de van toepassing zijnde wet is de mogelijkheid van hoger beroep uitgesloten. Dit betekent dat alle partijen zich bij de uitspraak moeten neerleggen. U kunt de uitspraak van de geschilleninstantie wel ter beoordeling voorleggen aan de civiele rechter. De civiele rechter kan echter alleen nog toetsen of het proces op de juiste manier is verlopen. Dit heet ‘marginale toetsing’. Wanneer de civiele rechter oordeelt dat de geschilleninstantie niet in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had mogen komen, dan zal de rechter de uitspraak vernietigen. De civiele rechter kan dus niet zelf tot een nieuwe inhoudelijke uitspraak komen.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener