Ik ben reeds aangesloten bij een verzekeraar. Kan ik mijn aansluiting bij skge nu opzeggen?

Nee, dit zijn twee afzonderlijke zaken. Door de aansluiting bij skge voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen op het gebied van het klachtrecht, op grond van de Wkkgz. De verzekeringen op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en/of rechtsbijstand die u bij een verzekeraar heeft afgesloten, staan daar los van. Zij ontslaan u niet van uw wettelijke verplichting op grond van de Wkkgz, dus u dient uw aansluiting bij skge aan te houden.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener