Ik ben waarnemend huisarts. Moet ik ook voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz?

Waarnemers worden door de Wkkgz als zorgaanbieder beschouwd. Als zodanig moet u dus voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz:

  • Als waarnemer moet u zich in ieder geval zelfstandig aansluiten bij een geschilleninstantie.
  • Maakt u gebruik van de ‘overeenkomst van praktijkmedewerking’ (model van de LHV)? Dan moet u, voor klachten die tegen u persoonlijk zijn gericht, zorgdragen voor een eigen klachtenregeling en voor een eigen aansluiting bij een klachtenfunctionaris.
  • Is er sprake van tijdelijke waarneming en maakt u geen gebruik van de ‘overeenkomst van praktijkmedewerking’? Dan kunt u met de praktijkhoudend huisarts, aldus uw opdrachtgever, afspreken dat u valt onder zijn/haar klachtenregeling en zijn/haar aansluiting bij een klachtenfunctionaris. Deze afspraak moet dan wel worden opgenomen in de overeenkomst van opdracht.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener