Ik twijfel of ik mijn klacht wil laten behandelen door de geschillencommissie. Hoe weet ik of mijn klacht gegrond is?

Van tevoren valt niet te zeggen of de geschillencommissie u gelijk zal geven. Om te beoordelen of uw klacht gegrond is, kijkt de geschillencommissie bijvoorbeeld naar de onderbouwing van uw klacht, naar uw medisch dossier, naar relevante wetgeving en naar eerdere uitspraken van bijvoorbeeld de civiele rechter en de tuchtrechter.

Wanneer u wilt inschatten of u kans maakt om gelijk te krijgen, kunt u ook eerdere uitspraken van de geschilleninstantie inzien in het uitsprakenregister op deze website. Wellicht heeft de geschilleninstantie al vergelijkbare klachten behandeld en kunt u daaruit opmaken hoe er over uw klacht geoordeeld zal worden. Skge heeft op de website ook analyses opgenomen van de uitspraken, waarin zij veelvoorkomende thema’s uitlegt en toelicht. Ook deze documenten kunnen u helpen bij uw beslissing om uw geschil al dan niet in te dienen.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener