Ik wil de procedure bij de geschilleninstantie stopzetten. Kan dat?

Dat is geen probleem zolang het geschil nog niet formeel in behandeling genomen. Indien het geschil wél al formeel in behandeling is genomen (dus nadat de machtigingen zijn ontvangen en de griffierechten zijn voldaan), kunt u alleen een verzoek doen om de procedure stop te zetten. De procedure wordt echter alleen beëindigd indien de zorgverlener het daarmee eens is. Denk dus goed na voordat u een geschil indient.

Let op: als u het griffierecht al heeft voldaan en dan alsnog de procedure wilt stopzetten, kan het griffierecht niet worden terugbetaald.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener