Kan ik een afschrift ontvangen van mijn klacht- en/of geschildossier bij skge?

Ja, u kunt een afschrift van uw dossier opvragen door een e-mail te sturen naar info@skge.nl. Vergeet in deze e-mail niet om uw naam en het dossiernummer te vermelden.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener