Kan de ambtelijk secretaris mij juridisch inhoudelijk adviseren/ondersteunen?

Nee. De geschilleninstantie en de ambtelijk secretaris zijn onafhankelijk en onpartijdig. Dat betekent dat u de juridisch-inhoudelijke ondersteuning zelf moet regelen, bijvoorbeeld via uw aansprakelijkheidsverzekering of eventueel de rechtsbijstandverzekering. Let op: de verzekeraar eist doorgaans in de algemene voorwaarden dat u hen op de hoogte brengt indien u betrokken raakt bij een geschilprocedure. Zij kunnen u dan juridisch adviseren en ondersteunen. Meldt u het geschil niet bij uw verzekeraar, dan kan het zijn dat een eventuele, door de commissie toegewezen, schadevergoeding niet wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener