Kan de ambtelijk secretaris mij juridisch inhoudelijk ondersteunen en adviseren?

Nee. De geschilleninstantie en de ambtelijk secretaris zijn onafhankelijk en onpartijdig. Dat betekent dat partijen de juridisch inhoudelijke ondersteuning zelf moeten regelen, bijvoorbeeld via een rechtsbijstandsverzekeraar of het juridisch loket.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener