Kan de patiënt de geschillenprocedure tussentijds nog stopzetten?

Zolang het geschil nog niet formeel in behandeling is genomen, kan dat zonder meer. Indien het geschil wél al formeel in behandeling is genomen (dus nadat de machtigingen zijn ontvangen en de griffierechten zijn voldaan), kan alleen de patiënt een verzoek doen om de procedure stop te zetten. De procedure wordt echter alleen beëindigd indien u het daarmee eens bent. Wilt u toch een uitspraak voor het reeds ingezette geschil, dan wordt de procedure voortgezet.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener