Kan ik mij als KNMP-lid ook aansluiten bij de klachtenfunctionaris skge?

Nee, de KNMP heeft ervoor gekozen om de klachtafhandeling te beleggen bij Quasir. U kunt zich tot deze organisatie wenden voor meer informatie over de klachtenprocedure.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener