Kan ik mij als NVM-lid ook aansluiten bij de geschilleninstantie skge?

Nee, NVM heeft ervoor gekozen om de geschillenafhandeling te beleggen bij SGIM. U kunt zich tot deze organisatie wenden voor meer informatie over de geschillenprocedure.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener