Kan ik zelf ook een klacht indienen tegen een patiënt?

Nee. Het initiatief voor een klacht op grond van de Wkkgz kan alleen bij de patiënt liggen. Het is evenmin toegestaan dat u de klacht uit naam van de patiënt indient. Dit moet de patiënt echt op persoonlijke titel doen.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener