Mijn zorgverlener wil mij niet doorverwijzen. Kan de klachtenfunctionaris ervoor zorgen dat dit wél gebeurt?

Nee, de klachtenfunctionaris kan de zorgverlener nergens toe dwingen. Indien uw zorgverlener vanuit zijn/haar expertise meent dat een verwijzing niet nodig is, dan kan de klachtenfunctionaris dat niet voor u regelen. Zij informeert en bemiddelt, maar geeft nadrukkelijk géén advies.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener