Moet ik meewerken aan de geschillenprocedure?

Dat is wel aan te raden, want de uitspraak komt er toch. Indien u geen verweer voert, dan kan de geschilleninstantie zich louter baseren op de informatie die de klager aanbrengt. Zonder uw medewerking kan uw inbreng ook niet worden meegewogen.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener