Moet ik meewerken aan de klachtenprocedure?

Dat is wel aan te raden, omdat de bemiddeling door de klachtenfunctionaris zich richt op het herstel van vertrouwen. Vanuit haar onafhankelijke en onpartijdige rol geeft zij beide partijen de kans om hun verhaal te doen in een transparant proces van hoor en wederhoor. Reageert u niet binnen de door de Wkkgz gestelde termijn van zes weken, dan is de patiënt gerechtigd om de klacht in te brengen bij de geschilleninstantie.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener