Ik heb een klacht over mijn zorgverlener. Het liefst leg ik die klacht meteen voor aan de geschilleninstantie. Kan dat, of moet ik toch eerst naar de klachtenfunctionaris?

Als u er samen met de zorgverlener niet uitkomt, kunt u uw klacht ook voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Er kunnen echter situaties zijn, waarin het niet redelijk is om te verwachten dat u de klacht met de zorgaanbieder bespreekt of meewerkt aan bemiddeling. Bijvoorbeeld in geval van seksuele intimidatie. In zulke gevallen kunt u de klacht direct bij de geschilleninstantie indienen. Het is aan de geschilleninstantie om te beoordelen of uw klacht zonder klachtbemiddeling ontvankelijk is.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener