Brengt skge mij meteen op de hoogte zodra er een klacht of geschil tegen mij wordt ingediend?

In het geval van een klachtenprocedure, neemt de klachtenfunctionaris contact met u op zodra klager het klachtenformulier heeft ingevuld en ingediend. Na ontvangst van dit formulier start de klachtenfunctionaris van skge de bemiddeling op basis van hoor en wederhoor. Wanneer klager vindt dat dit traject niet naar tevredenheid is afgerond, staat de weg naar de geschilleninstantie open. Echter, of klager die weg ook daadwerkelijk inslaat, verneemt u pas nadat het geschil formeel in behandeling wordt genomen, dus na ontvangst van de machtigingen en de betaling van het griffierecht. Dit heeft te maken met de wetgeving op het gebied van privacy en het beroepsgeheim: met de machtigingen geeft de patiënt toestemming aan skge om u te informeren, en wordt u tijdelijk en gericht ontheven van uw beroepsgeheim om uw verweer te kunnen opstellen.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener