Wat zijn de verplichtingen uit de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) op het gebied van het klachtrecht?

Sinds 1 januari 2017 is de Wkkgz, onderdeel klachtrecht, van kracht. De Wkkgz verplicht zorgaanbieders:

  1. een interne klachtenregeling te hebben;
  2. te beschikken over een klachtenfunctionaris en
  3. aangesloten te zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener