Zijn er, naast de praktijkhoudend huisarts, ook andere personen werkzaam binnen de huisartsenzorg, die door de Wkkgz als zorgaanbieder worden beschouwd?

Ja, ook zelfstandig werkzame praktijkondersteuners (GGZ en somatiek), verpleegkundig specialisten en physician assistents zijn zorgaanbieder op grond van de Wkkgz. Zij dienen dus zelfstandig te voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener