Wordt de informatie die ik aan de klachtenfunctionaris geef vertrouwelijk behandeld?

Uiteraard. Het bemiddelingstraject is volstrekt vertrouwelijk, zodat beide partijen in vrijheid kunnen spreken. Alle informatie blijft dus binnen de driehoek van patiënt, zorgverlener en klachtenfunctionaris. Daarbij geldt wel het transparante principe van hoor en wederhoor: wat de patiënt vertelt over de klacht wordt met u gedeeld, en uw reactie wordt ook weer één op één doorgespeeld aan de patiënt. De klachtenfunctionaris maakt daarvan geen schriftelijke gespreksverslagen.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener