Zijn er voor patënten kosten verbonden aan de procedure bij de geschilleninstantie?

Ja, skge brengt griffierechten in rekening, omdat het een formele juridische procedure betreft.

Indien de patiënt alleen een oordeel wenst over de klacht bedraagt het griffierecht € 50.
Wanneer patiënt tevens een verzoek tot schadevergoeding indient is sprake van een staffel:
-tot € 1.000 : € 75;
-tussen € 1.000 en € 5.000: € 100;
-€ 5.000 en hoger (maximaal € 25.000,-): € 125.
Skge hanteert een protocol onvermogenden.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener