Een klacht indienen

Heeft u een klacht over uw huisarts? Vul dan onderstaand formulier volledig in en verzend het. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling van uw klacht. SKGE behandelt alleen klachten jegens huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra of zorggroepen, die zijn aangesloten bij SKGE.

Mocht na ontvangst van het door u ingevulde klachtformulier blijken dat uw huisarts (of huisartsvoorziening) niet is aangesloten bij SKGE, dan zal SKGE u hieromtrent berichten. Voordat u een klacht indient adviseren wij u om eerst zelf de klacht met de huisarts te bespreken.

Na ontvangst van uw klachtformulier neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. Wilt u zelf een kopie van uw klacht voor uw eigen administratie maak dan voor u de klacht indient een kopie door middel van het kopiëren van het formulier. Uw klacht wordt behandeld zoals beschreven in de klachtenregeling SKGE.

Geef bij de omschrijving van de klacht kort aan wat u de huisarts verwijt. Binnen een week na ontvangst wordt u gebeld door de klachtenfunctionaris. Tijdens het gesprek met de klachtenfunctionaris krijgt u de gelegenheid om uw klacht verder toe te lichten.

Eventuele bijlagen kunt u, in overleg met de klachtenfunctionaris, op een later moment toesturen. 

Door het indienen van de klacht geeft u toestemming aan:

  • SKGE om informatie over de klacht uit te wisselen met de huisarts;
  • de huisarts om informatie in relatie met de klacht te delen met SKGE;
  • SKGE om de klachtbrief door te sturen naar de huisarts.

Aandacht voor het coronavirus

Het coronavirus (covid-19) zorgt voor extra drukte in huisartsenpraktijken. Dat merkt u wellicht ook in de telefonische bereikbaarheid. Patiënten met griepachtige verschijnselen krijgen het verzoek de huisarts te bellen en dus niet naar de praktijk of een huisartsenpost toe te gaan. Deze maatregel is nodig om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit vraagt van iedereen extra geduld en begrip. 

SKGE ontvangt van een toenemend aantal klagers het verzoek om de klachtbehandeling uit te stellen tot na de coronacrisis. Mocht dat ook voor u het geval zijn, dan verzoeken wij u om op dit moment geen klachtformulier in te vullen. Na ontvangst van het klachtformulier moet de klacht namelijk in behandeling worden genomen en moet de klachtbehandeling binnen een aantal weken worden afgerond. U kunt uw klacht altijd op een later moment alsnog indienen. Dit kan tot vijf jaar na het ontstaan van (bekend worden met) de klacht.

Mocht u uw klacht wel meteen in willen dienen dan kan het, in verband met grote drukte bij huisartsen/zorgorganisaties én bij SKGE wat langer duren dan gebruikelijk voordat de klachtenfunctionaris contact met u opneemt.

Hartelijk dank voor uw begrip. Klachtenformulier

Gegevens klager

Adres

Dient u de klacht in voor iemand anders, vul dan gegevens van de patiënt in onder het kopje "Patiënt gegevens" . 

Indien u niet klaagt namens u zelf maar namens een ander (patiënt)

Dient een klacht in namens: (let op: na ontvangst en registratie van de klacht zal SKGE de patiënt mogelijk verzoeken om een machtiging te ondertekenen):

Patiëntgegevens

Gegevens zorgaanbieder

Klacht

Uw klacht gaat over:

Heeft u de klacht besproken

Hoe bent u bij SKGE